Què fem

Sanejament Forestal

Brigades forestals equipades, formades i amb la supervisió tècnica necessària per optimitzar les finques i complementar les actuacions actives en matèria de reducció de combustible, accessibilitat, transitabilitat, resiliència i adaptació climàtica

Inserció Professional

Selecció, formació i contractació de persones en col·laboració amb entitats locals i ocupacionals. Desenvolupament del pla formatiu per agilitzar l’activació laboral amb suport i acompanyament professional

Conscienciació

Difusió i sensibilització de la necessitat d’actuació en l’àmbit forestal tant en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible com de l’emergència climàtica. Impacte en la comunitat local a través de l’acció directe que incideix en la Natura i en la ocupabilitat de la zona