En projecte

Els projectes

CAN POCH (ALELLA)

Descripció finca
Alella (Baix Maresme) 30 Ha. de pi pinyoner amb alzinar, de gran valor paisatgístic, recreatiu i turístic, identitari de la zona i del municipi, amb urbanitzacions i cases a la vora

Situació
Estat d’abandonament general amb gran acumulació de combustible
Densitat de peus elevada, competència hídrica i lumínica per l’espai
Arbrat madur d’alt valor paisatgístic

Els objectius del projecte

Socials
Selecció, formació i inserció laboral
Creació de brigada forestal preparada
Capacitació específica en matèries específiques i orientades al projecte
Formació transversal

Mediambientals
Actuació de sanejament forestal complementària de 30 ha. de bosc
Adaptació climàtica, fer més resilient, reducció de biomassa seca per disminuir el risc de Gran Incendi Forestal
Reduir vulnerabilitat del paisatge a la devastació per pertorbacions
Aprofitaments i gestió de restes

Paisatge
Foment del paisatge identitari verd madur de la pineda de pi pinyoner respectant el dosser i la bellesa del pi pinyoner en alternança i diversitat amb altres espècies de l’ecosistema, potenciant la maduresa del bosc

Sensibilització
Conscienciació de la comunitat

Xarxa de col·laboració

Brigada Forestal
En procés de selecció de l’equip de 4 persones destinatàries de la formació (*) per fer les actuacions de sanejament

Staff
Guia / Cap de Colla
Enginyer/a Forestal
Tècnic/ques mediambientals i forestals

Treballadores Socials

Professorat especialitzat

*Formació
Adaptació climàtica de boscos | Arboricultura Mediterrània i ecosistema als boscos de la Catalunya Litoral Central | Tècniques i ús de les eines forestals manuals i introductòries a motor | Aprofitaments forestals i gestió de restes | Introducció al projecte de la finca | Mesures de seguretat

Mapa de la zona

El projecte en xifres

Pressupost: 56.000 Eur
Inici: abans de gener de 2022

Finançament i recaptació a través d’entitats promotores, subvencions, donacions i aportacions particulars.
Tot el recaptat va íntegrament al projecte/s en curs:

– Contractes a persones destinatàries, personal tècnic guia, enginyer, materials, professorat, acompanyament social i sensibilització